Pranešėjai

Cesniene

Ilona Čėsnienė yra Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros docentė. Ji dėsto psichologinį įvertinimą ir konsultavimą teisės psichologijos magistrantūros studijų studentams, atlieka tyrimus bei teikia supervizijas pataisos ir probacijos įstaigų psichologams. Jos pagrindinė mokslinių interesų sritis yra smurtinius ir seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų įvertinimas bei terapinės galimybės. Šiuo metu I. Čėsnienė vadovauja mokslininkų iniciatyva vykdomam projektui „Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos“. Nuo 2013 m. ji yra Lietuvos pirmoji atstovė COST veikloje Nr. IS1302 „Teismo psichiatrijos priežiūrai skirtų ES mokslinių tyrimų programa“.

Ieva Daniunaite 2016 siustiIeva Daniūnaitė – psichologė, Paramos vaikams centro programos “Vaikystė be smurto” vadovė. Dešimt metų dirba seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems srityje. I. Daniūnaitė nuolat koordinuoja ir teikia pagalbą nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos vaikams, paaugliams ir jų šeimoms, rengia seksualinės prievartos prevencijos programas ir metodines rekomendacijas darbui su seksualinės prievartos aukomis, šia tema veda mokymus psichologams, vaiko teisių apsaugos specialistams, teisėsaugos pareigūnams ir kitų sričių specialistams.

Neringa_kvadratas

Dr. Neringa Grigutytė dėsto Klinikinę psichologiją Vilniaus universitete, aktyviai užsiima psichoterapeuto praktika ir yra dabartinė Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė. Neringa Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją apie seksualinę prievartą patyrusių merginų traumos įveiką. Psichologinė pagalba seksualinę prievartą patyrusiems vaikams ir paaugliams yra svarbi tiek Neringos mokslinio darbo, tiek praktinės veiklos sritis. Ji turi didelę darbo su šeimomis ir seksualinę prievartą patyrusiais vaikais ir paaugliais patirtį, veda mokymus specialistams, rengia metodines rekomendacijas, skelbia mokslines publikacijas šia tema.

David Hof copy

Dr. David Hof turi daugiau nei 20 metų patirtį dirbant su netinkamo seksualinio elgesio problemą turinčiais klientais. Dr. David Hof sukūrė ir validizavo specializuotą pagalbos protokolą darbui su seksualinio priekabiavimo problema ir išvystė mokymų programą psichikos sveikatos priežiūros specialistams „Lygiagretusis seksualinės viktimizacijos ir seksualinio priekabiavimo gydymas“. Ši išskirtinė mokymo programa peržengia tradicinį požiūrį į seksualinį priekabiavimą ir siūlo 28 žingsnių pagalbos protokolą netinkamu seksualiniu elgesiu pasižymintiems vaikams ir paaugliams, turintiems seksualinės viktimizacijos patirtį (Hof, Dinsmore, Hock, Bishop & Scofield, 2009). Priešingai tradiciniam požiūriui, kai terapijoje badoma spręsti tik izoliuotą netinkamo seksualinio elgesio problemą, Dr.David Hof pristatomame terapiniame modelyje siekiama atskleisti ryšį tarp netinkamo seksualinio elgesio ir paties skriaudėjo seksualinės viktimizacijos. Terapinio modelio komponentai yra pagrįsti daugiau nei 22 metų darbo su skirtingos lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės kilmės, socialinio statuso ar negalios vaikais ir paaugliais taikant įrodymais grįstus pagalbos metodus. Daugiau informacijos apie lektorių galima rasti šioje nuorodoje.

Daniel_kvadratas

Dr.Daniel Hof yra psichologas, turintis ilgametę konsultavimo patirtį dirbant su įvairių psichikos sveikatos problemų turinčiais vaikais ir paaugliais įvairiuose pagalbos kontekstuose: stacionaruose, ambulatoriškai, privačioje praktikoje ir mokyklose. Dan baigė klinikinio psichikos sveikatos konsultavimo magistro studijas. Pagrindinė jo darbo sritis buvo pagalba didelės rizikos, jau turintiems teistumą paaugliams. Mokslų daktaro laipsnį jis įgijo Pietų Dakotos universite. Šiuo metu Dan jau aštuoniolika metų dirba mokyklinės psichologijos srityje. Pagrindinės jo veiklos sritys yra elgesio keitimas, vertinimas ir mokinių rizikos valdymas.

Jonusiene-1

Dr. Giedrė Jonušienė – psichiatrė su seksualinės medicinos gydytojo kvalifikacija (FECSM), medicinos mokslų daktarė. Nuo 2004 m. paskelbė per 40 tezių ir publikacijų lytinio funkcionavimo tema. Tarptautinio seksualinės medicinos ir seksologijos vadovėlio „The EFS and ESSM Syllabus of Clinical Sexology“ (2013) bendraautorė, žurnalo skirto specialistams „Seksualinė medicina“ atsakingoji redaktorė. Šiuo metu dirba pagal savo specialybę Lietuvoje ir Norvegijoje.

Doug Photo

Dr. Douglas R. Tillman įgijo konsultantų rengimo ir supervizijų mokslo daktaro laipsnį Pietų Dakotos universitete; bendruomenės konsultavimo magistro laipsnį – Nebraskos universitete Kearnyje ir kriminalinės teisės bakalauro laipsnį – Nebraskos universitete Kearnyje. Jis devynerius metus užsiima privačia konsultavimo praktika, dirba bendruomeninės psichikos sveikatos agentūroje ir psichikos sveikatos priežiūros stacionaruose, turi ketverių metų konsultantų rengimo ir mokymo patirtį.

Kristina_kvadratas

Dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė – VDU Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja, socialinių mokslų daktarė. Viena iš jos mokslinių interesų krypčių yra lyčių problematika psichologijoje (lyčių skirtumų ir panašumų tyrimai, lyčių stereotipai bei jų reikšmė asmeniui). Šioje kryptyje kartu su bendraautoriais yra publikavusi 4 straipsnius bei parengusi 13 pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose. Nuo 2007 metų universitete dėsto lyčių psichologijos kursą, 2014 metais studentų įvertinta kaip viena iš geriausių VDU dėstytojų.

Puras - photoDainius Pūras – VU Psichiatrijos klinikos profesorius, Jungtinių Tautų Specialusis pranešėjas teisei į sveikatą.