Programa

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

Seksualinis priekabiavimas: problemos ir jų sprendimai

2016 m. rugsėjo 23 d., Kaunas

 

8.00–8.50 Dalyvių registracija.

8.50–9.00 Konferencijos dienotvarkė. Mindaugas Jasulaitis (Psichikos sveikatos institutas, Lietuva)

09.00–09.20 Konferencijos atidarymas, įžanginis žodis. Dr. Neringa Grigutytė (Vilniaus universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuva)

Pirmoji konferencijos dalis: Seksualinio priekabiavimo priežastys, problemos aktualumas ir iššūkiai specialistui.  Pirmininkauja: dr. Aistė Pranckevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva)

09.20- 09.40 Gausios smurto apraiškos ir jų prevencija: principai, kliūtys, galimybės. Dainius Pūras (VU Psichiatrijos klinikos profesorius, Jungtinių Tautų Specialusis pranešėjas teisei į sveikatą)

09.40–10.00 Neteisėtas seksualinis elgesys: ar yra koks nors paaiškinimas? Dr. Giedrė Jonušienė (Sykehuset Innlandet HF, DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland, Norvegija / Romuvos klinika, Lietuva)

10.00–10.20 Ar lietuviai geba atpažinti seksualinį priekabiavimą? Dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Monika Čeponytė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

10.20–10.40 Seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų rizikos vertinimo ir valdymo ypatumai. Dr. Ilona Čėsnienė (Vilniaus universitetas, Lietuva)

10.40–11.00 Seksualinis vaikų išnaudojimas: asmeninis ir profesinis specialisto atsakas. Ieva Daniūnaitė (Paramos vaikams centro programos „Vaikystė be smurto“ vadovė, Lietuva)

11.00–11.10 Diskusija

11.10–11.30 Kavos pertrauka

Antroji praktinė konferencijos dalis: Seksualinio priekabiavimo problemos sprendimai: ar ir kaip galima padėti? Pirmininkauja: prof. dr. Auksė Endriulaitienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

11.30–13.00 Terapinio protokolo dirbti su netinkamą seksualinį elgesį demonstruojančiais vaikais ir paaugliais apžvalga. Netinkamo seksualinio elgesio ir seksualinio nusikaltėlio sampratos. Dr. David Hof, dr. Daniel Hof (Nebraskos universitetas Kearnyje, JAV). Moderuoja: dr. Douglas R. Tillman (Nebraskos universitetas Kearnyje, JAV)

13.00–14.00 Pietų pertrauka

14.00–15.30 Darbas su seksualinio priekabiavimo problema per seksualinės viktimizacijos prizmę ir tradiciniai terapiniai metodai, kai į seksualinį priekabiavimą žvelgiama kaip į izoliuotą problemą. Dr. David Hof, dr. Daniel Hof (Nebraskos universitetas Kearnyje, JAV). Moderuoja: dr. Douglas R. Tillman (Nebraskos universitetas Kearnyje, JAV)

15.30–16.00 Kavos pertrauka

16.00–17.00 Gairės, kaip lygiagretus darbas su priekabiavimu ir viktimizacija gali paskatinti geresnį kliento problemos supratimą ir elgesio korekciją. Dr. David Hof, dr. Daniel Hof (Nebraskos universitetas Kearnyje, JAV). Moderuoja: dr. Douglas R. Tillman (Nebraskos universitetas Kearnyje, JAV)

17.00-17.10 Konferencijos apibendrinimas